Danışmanlık Hizmetleri;

Şirketlerin kurumsallaşma, birleşme büyüme ve yeniden yapılanma ihtiyaçları doğrultusunda analiz ve diğer ek çalışmalar neticesinde danışmanlık sunulur.

İnsan kaynakları ve fonksiyonel ve operasyonel kabiliyetlerini arttırmaya yönelik projeler yürütülür. Nicelik ve nitelik performanslarını belirleyici tanı ve değerlendirme teknikleriyle toplanan verilere dayanan rapor ve çözüm önerileri kurum yönetimiyle paylaşılır, proje tasarımları hazırlanır.Law 9

Bu tasarımlara dayandırılan çalışmalar yürütülerek sistemler kurulur ve uygulama sürecine destek verilir.

Tüm kurumsal çalışmalar, firmaların kendine ve piyasa şartları dikkate alınarak olarak tasarlanır. Yani kuruma özeldir. Bunun için esnek ve her aşamada modifiye edilebilir bir tarz geliştirilmiştir.Law 2

Tüm hizmet başlıklarımızdaki eğitimlerimiz ve danışmanlık hizmetlerimiz için; eğitimin ölçümü, takibi, gizli istihbarat araştırmaları, raporlaması ve verilen hizmetlerin verim güvencesi, standart altı ay ücretsiz olarak verilmektedir. Bu anlaşmalarla isteğe göre uzatılıp daha kapsamlı hale getirmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here