Biz

BizKİMİZ

Günümüz dünyası, sanayileşmenin getirdiği yeni şartlarla gerek sosyal yaşamda ve çalışma ortamında, gerekse buna bağlı olarak kişisel yaşamdaki egoların farklı bir biçimde şekillenerek kabuk değiştirmesine sebep olmuştur.

Ülkemizde sanayileşme ile birlikte kalabalık yerleşim alanları artmış, ancak buna bağlı olarak da bireysel yalnızlık sendromu fertlerin iç dünyalarındaki “benlik” dengelerini sarsmıştır. Bu durum, toplumları bunalıma itmiştir. Kısaca “kalabalıklar içinde yalnızlık” diye adlandırabileceğimiz bu gelişmeler, toplumdaki bireylerin büyük bir kesiminin “sosyal robotlar”haline gelmesiyle sonuçlanmıştır.

Kurumlar ve insanlar, oluşan yeni durum için çözüm arayışlarına girmişlerdir.

Sonuçta da bu eksiklik, yeni bir sektörün doğuşuna sebep olmuştur. İnsanın bireysel ve toplumsal aktivitelerini, yeni oluşan şartlara daha faydalı bir şekilde adaptasyonunu sağlayacak olan sektöre birçok farklı isim verilse bile, biz buna “insani gelişim eğitimi” adını daha uygun görüyoruz.

Nitekim insanın eğitilerek gelişebilen bir varlık olduğu tartışılmaz bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Sanayileşmede bizden daha önde olduğu tartışılmaz batı toplumu, yukarıdaki sorunları doğal olarak çok önceden yaşamıştır. Kurdukları eğitim firmaları ile sorunlara eğilip, çareler aramışlardır.

Maalesef ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren birçok firma, işin kolayına kaçarak (genellikle) batıdaki firmaların isim hakkıyla çalışmayı tercih ederek, onların uyguladığı eğitim sistematiğini ülkemizde taşımış ve faaliyet göstermişlerdir.

Bu anlamda biz uzman ekibimizle birlikte size makul çözümler sunmayı amaçlayarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.